Op.Dr. İlknur Mutlu
Tüp Bebek Doktoru

Op.Dr. İlknur Mutlu 1980 yılında Elazığ’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Elazığ Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.’da uzmanlık eğitimine başladı. 2010 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı oldu. 2010 – 2013 yılları arasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. Temmuz 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında HRS Kadın Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde Üremeye Yardımcı Teknikler Eğitim Sertifika programına devam ederek sertifika almaya hak kazandı. Tüp bebek tedavileri dışında ilgi alanları içinde üreme ilgili cerrahi tedaviler olan endoskopik cerrahi ve histeroskopi ameliyatları da bulunmaktadır.

Sertifika

Neonatal Resüsütasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (Eylül 2010)

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikası, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Kolposkopi Sertifikası, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Jinekolojik Endoskopi Sertifikası, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2010)

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim (ÜYTE) Sertifikası Programı (2013 Temmuz-Aralık)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlar :

Mutlu MF, Erdem M, Erdem A, Yildiz S, Mutlu I, Arısoy O, Oktem M. Antral follicle count determines poor ovarian response better than anti-müllerıan hormone but age is the only predictor for live birth in in vitro fertilization cycles. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 2013; 30:657–665

Mutlu I, Demir A, Mutlu MF. Can uterine artery doppler parameters predict copper intrauterıne device induced side effects? The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care (baskıda)

Ulusal Yayınlar:

Mutlu MF, Mutlu İ, Efetürk T. Ovaryen Reserve Testi; Anti Mülleryan Hormon. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013;44 (1): 11-14

Mutlu İ, Mutlu MF, Demir A, Efetürk T, Kiseli M. Kliniğimiz 2009-2012 Yılları Arasında Saptanan Sezaryen Oranlarının Değerlendirilmesi: Sezaryen Oranlarındaki Artışın Önüne Geçilebilir Mi ? Gazi Tıp Dergisi 2013;24 (2): 40-43

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Mutlu MF, Mutlu I, Demir A, Efetürk T. Can uterine artery doppler parameters predict copper intrauterine device induced side effects? Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (poster sunumu)

Mutlu MF, Mutlu I, Biri A, Bozkurt N. Effects of anticoagulant therapy on pregnancy outcomes in patients with thrombophilia and previous poor obstetric outcomes. Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (poster sunumu)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Yılmaz E, Mutlu MF, Yaman S, Demir E, Mutlu İ, Abay S, Celtemen B, Yücetürk A, Tıraş B. Fetal akrania. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya, 2007 ( poster sunumu)

Dernek Üyelikleri

Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)