+90 312 220 40 20+90 544 220 40 24Çukurambar Mh. 1425. Caddesi (41. Cd.) No:26/B Çankaya/Ankara


Blog

BLOG / YAZILAR

tup-bebek-tedavisinde-basariyi-artiran-faktorler-1170x740-1.jpeg

29 Nisan 2022 Tüp Bebek

Günümüzde Türkiye’de kullanılan teknolojilerin Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya standartları seviyesinde olması ile tüp bebek tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu en popüler ve başarılı yöntemlerden biri olmuştur. Peki her tedavi sürecinde olduğu gibi kendine özgü bir sürece sahip olan tüp bebek tedavisinde başarıyı artırarak göz ardı edilmemesi gereken önemli destekçiler olan faktörler nelerdir?

Son dönemlerde yenilenen ve son hızla gelişmeye devam eden teknoloji sayesinde kadın doğum doktorları hastalarına çok daha bireysel ve kişiselleştirilmiş bir tedavi süreci sunabilmektedir. Genetik testler; embriyo, yumurta ve sperm dondurma işlemlerindeki gelişmeler; mikro akışkanlı çip uygulaması, serum tedavisi gibi çok önemli ve başarılı çalışmalar; Avrupa ve ABD ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de uygulanmakta ve başarıyı artırmaktadır. Bununla birlikte tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran faktörler konusunda her geçen gün yeni bilgiler ortaya atılmasında rağmen ancak bir kısmının etkisi olduğu kanıtlanmış, bazılarının etkisi gösterilememiş veya halen tartışmalıdır.  Bütün bu yeni gelişmeler en kaliteli embriyoyu en uygun zamanda ve koşullarda transfer ederek maksimum gebelik şansını elde etmeyi hedeflemektedir.

Önemli bir diğer konu da tüp bebek tedavisinin bir ekip işi olmasıdır. Ekipte yer alan doktor, embriyolog, hemşire ve diğer çalışanların koordineli ve hasta ile uyum içerisinde çalışması çok önemlidir.

Tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen en önemli unsur en iyi tüp bebek doktorunu seçmenin yanı sıra; laboratuvar donanımının en üst düzeyde olması gereken bir embriyoloji laboratuvarına sahip olan bir tüp bebek merkezi seçilmesidir. Öte yandan çifte ait diğer önemli faktörler (anne adayının yaşı, anne adayının rahminde tutunmayı engelleyecek anomaliler, hormon bozuklukları, kilo, sigara kullanımı, stres, vajinal enfeksiyonlar, sperm bozuklukları) ve tedavi sürecinin kritik aşamalarından olan kadının yumurtalık uyarılmasının uygun zamanda uygun ilaçla yapılması yine çatlatma iğnesinin doğru zaman ve ilaçla yapılması da tüp bebek tedavisinin başarısını etkileyen faktörler arasındadır.

Doğuştan gelen ya da sonradan gelişen bağışıklık ve pıhtılaşma sistemine dair problemler de halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite sebebi olabilmektedir. Bunların tespiti ve tedavisi tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler arasındadır.

İleri anne yaşı, tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan ve genetik taramalı tüp bebek endikasyonu olan hastalarda PGT (genetik tarama) yöntemlerinden biri olan NGS ile de normal embriyolar yerleştirildiğinde başarı oranı artmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran bir diğer yöntem ise embriyoları beşinci veya altıncı güne kadar büyütüp böylelikle tutunma şansı daha yüksek olanları embriyoları belirlenerek transfer edildiği blastosist transferidir. Blastosist evresine ulaşabilen embriyoların tutunma kabiliyeti daha yüksektir ve daha az embriyo verilerek çoğul gebeliklerin önüne geçilebilmektedir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise bebek sahibi olmak isteyen çiftler için kişiye özel bireyselleştirilmiş tedaviler, tanı yöntemleri ve üst düzey donanımlı embriyoloji laboratuvarı ile uzman tüp bebek uzmanları kadrosu ile en uygun tedavi seçeneklerini sunmakta ve tüp bebek tedavilerimizi devam ettirmektedir.


hamile.jpeg

29 Nisan 2022 Kadın Doğum

Kadınlarda kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ile radyasyon (ışın) tedavisi yumurtalık dokusunda tahribat yaparak erken menopoza sebep olmaktadır. Bu nedenle kadın doğum doktorları kemoterapi ve radyoterapi alacak hastalar için fertilite (üreme) koruyucu işlemleri çözüm olarak sunmaktadır. Ayrıca yumurtalık rezervi azalmış hastalarda da fertilite koruyucu işlemler yapılmaktadır.

Hastanın yaşına cinsel olarak aktif olması ve partnerinin bulunup bulunmaması gibi pek çok faktöre bağlı değişen fertilite yani üreme koruyucu işlem seçenekleri olmakla beraber en doğru tercihi kadın doğum doktorları hastanın durumuna ve hikayesine göre sunacaktır. Ankara da bulunan ve en iyi doktorları bünyesinde barındıran Novaart tüp bebek merkezimizde etkin dondurma (vitrifikasyon) metotları ile bu kapsamda başarı şansımız artmaktadır.

4 farklı seçenekle dondurma işlmeleri yapılabilir.

Yumurtalık Dokusu Dondurulması

Yumurta hücresi dondurmaya göre daha az tercih edilmektedir Özellikle ergenlik çağı öncesi kız çocuklarında tüp bebek yaparak yumurta toplanmasının zorlukları göz önüne alındığında kanser tanısı alIP over rezervine toksik tedavi planlanan ergenlik öncesi kız çocuklarına öncesinde yumurta dokusu dondurulması planlanabilir.

Yumurta (OOSİT) Dondurma

Genç adelosan hastalar ile erişkin dönemde eşi ya da partneri olmayan hastalar için planlanabilir. Yumurta dondurma için klasik tüp bebek uygulaması yapılır ve elde edilen uygun yumurtalar dondurulur. Modern tıptaki uygulamalar nedeni ile bu olgularda 2.5-3 haftalık süreç yumurtalıkların uyarılması ve toplanması için yeterli olabilmektedir.

Embriyo Dondurma

Eğer hastanın eşi varsa ve kanser tedavisi öncesi yeterli zamanı varsa embriyo dondurma en başarılı tedavi şeklidir. Kanserin türüne ve tedavi seçeneğine göre planlama yapılır.

Sperm Dondurma

Kemoterapi ve radyoterapi gibi sperm hücrelerine zarar verebilecek tedaviler öncesinde; üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde; cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi durumunda, ağır sperm sayı düşüklüğü varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) gibi durumlarda hastalar için sperm dondurma planlanabilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


bahceci-blog-embriyonun-kalitesi-nasil-belirlenir.jpeg

29 Nisan 2022 GenelKadın Doğum

Eğer embriyolar kromozomal olarak sağlıksız ise, bu embriyoların rahime tutunma ve gebelik elde etme şansını düşürürken; gebelik oluşsa dahi oluşan gebeliğin düşükle kaybedilme riski ya da bebeğin sağlık sorunları ile doğma riskini artmaktadır.

Embriyoların kromozamal olarak sağlıksız olmasının kişiye göre değişen birçok sebebi olabileceği gibi görüldüğü başlıca hastalar; kadının yaşının ilerlemesi ile kromozomal anaomali riski arttığı için ileri anne yaşı olan hasta grubunda, tek gen hastalığı bulunan çiftlerde, yapısal ve sayısal kromozomal bozukluğu olan çiftlerde ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde tüp bebek tedavisi ve PGT (preimplantasyon genetik tanı) ile seçilen sağlıklı embriyoların transferi yapılarak gebelik ve canlı doğum oranları artırılabilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise embriyo kromozom bozukluğu önleme tedavi programları sayesinde uzman kadın doğum doktorlarımız çiftlerin yumurta ve sperm kalitesi artırılarak, sağlıklı embriyonun rahime tutunmasına yardımcı tedavilerin yanı sıra bebek sahibi olmak isteyen çiftler için en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.


61714da94e3fe0133c031bdd.webp

29 Nisan 2022 Kadın Doğum

Çikolata kisti yani endometrioma, normalde sadece rahim içinde bulunan; adetten sonra kalınlaşarak bebeğin yerleşmesini sağlayan ve gebelik oluşmadığında her adet döneminde atılan endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması; aynı şekilde adet gibi kanamalara yol açarak yumurtalık içinde koyu eski kahve renkli kan birikmesi sonucu kiste dönüşür. Bu kistler içindeki sıvı erimiş çikolataya benzediği için çikolata kisti (endometrioma) diye adlandırılır.

Çikolata kistleri fonksiyonel basit kistlerin aksine kendi kendine gerileyip kaybolmazlar. Endometriozis hastalığı olan kadınların yaklaşık %10 unda görülmektedir. Yani her endometriozis hastalığı olan kadında çikolata kisti olmak zorunda değildir.

Çikolata kisti olan kadınlarda bazen hiçbir semptom olmayabilirken; ağrı ve infertilite semptomlar arasında en sık görülenleridir.

Çikolata kisti tanısında jinekolojik muayene ve ultrasonografik inceleme yardımcı olmaktadır. Ayırıcı tanıyı yapabilmek adına ise transvajinal ultrasonografi kadın doğum uzmanları tarafından önerilmektedir.

Çikolata kisti saptanan hastada ağrı şikâyeti ön planda ise laparaskopik (kapalı) ameliyat önerilebilir. Herhangi bir şikâyeti olmayan ve muayene sırasında tesadüfen çikolata kisti saptanan hastaları bir süre takip etmek önerilmelidir. Ameliyat kararı verilen hastalarda mutlaka yumurtalık rezervi değerlendirilmeli; AMH ölçümü yapılmalı ve akabinde yumurta rezervi düşük ve infertil hastalarda mümkün olduğunca ameliyattan kaçınılmalıdır.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara’da infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftler için klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgiler doğrultusunda tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi yöntemleri sunulmaktadır.


yumurta-embriyo-ve-sperm-dondurma.afe1_.jpg

25 Nisan 2022 Genel

Bireylerin ve çiftlerin yumurtalarını, embriyolarını veya spermlerini korumaya ve dondurmaya karar vermelerinin birçok farklı nedeni vardır. Artan yaş ile azalma eğiliminde olan doğurganlık oranı dolayısı ile bazı bireyler veya çiftler insan vücudunun biyolojik saatini yenmek için ve ileride tüp bebek tedavisinde kullanmak üzere üreme hücrelerini dondurmayı tercih edebilirler. Literatürde kriyoprezervasyon prosedürü olarak geçen bu işlem; bireylerin sperm, yumurta ve embriyo hücrelerinin aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakılarak uzun yıllar korunması prosedürüne denmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta dondurma işlemi, kadının over rezervinin azalması, geç evlilik planı, ailede erken menopoz öyküsü olması, herhangi bir kanser nedeniyle kemoterapi planlanması öncesi gibi durumlarda yapılabilmektedir. Hastaların üreme hücrelerini kaybetme ya da bu üreme hücrelerinin azalma riski nedeni ile yumurtalarını dondurtarak; gelecekte tüp bebek tedavisi gibi yöntemler sayesinde bebek sahibi olabilmeleri için üreme hücrelerini korumaya faydası olabilmektedir.

Yumurta dondurma işleminde öncelikle ilaçlar yardımıyla yumurtalar geliştirilir. Gelişen yumurtalar sedasyon (hafif) anestezi altında alınır ve yüksek yoğunluklu kimyasallarla -190 derecede dondurularak saklanır. Bu sayede aradan geçen zamana rağmen yumurtaların kalitesi hiçbir zaman bozulmaz. Yumurta dondurma işlemi için bir yaş sınırı yoktur. AMH seviyesi azalan ve 1 ‘in altına düşmemiş kadınların mutlaka bu konuda dikkatli olması gerekir. Çünkü yumurta rezervi azaldıkça elde edebilecek yumurta sayısı da azalacaktır.

Sperm Dondurma İşlemi

Erkeklerde spermin dondurulması ve saklanması, doğurganlığın korunması adına önemli bir seçenektir. Sperm dondurma birçok nedenle gerekli olabilir. Erkek üreme organı tümörlerinde cerrahi tedavi, kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde, diğer sistem tümörleri için sperm yapımını etkileyebilecek kemoterapi-radyoterapi öncesinde, ağır sperm bozukluğu varlığında (daha ilerde hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) sperm dondurma işlemi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra menide sperm görülmeyen hasta grubunda (azospermi) tüp bebek tedavisi kapsamında mikroenjeksiyonda kullnılmak üzere TESE ya da TESA-PESA (testisten biyopsi ya da iğne aspirasyonu) ile sperm alındığında yumurtaları döllemek için gerekli miktar kullanılıp geriye kalan kaliteli spermler daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilmektedir. Ayrıca tedavi sürecindeki bir çiftte, yumurta toplama ya da aşılama günü baba adayı çeşitli sebeplerle eşinin yanında olamayacaksa sperm örneği önceden alınıp dondurulup gerektiğinde kullanılabilir.

Sperm dondurma işlemi için alınacak spermler, genellikle mastürbasyon yoluyla elde edilmektedir ve yaklaşık 1 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bazı durumlarda doğal yöntemlerle sperm bulunamıyorsa cerrahi teknikler kullanılabilir. Direkt olarak testis torbası ve epididime giriş yapılır ve sperm hücreleri tek tek toplanır. Spermlerin semen sıvısından ve sağlıksız sperm hücrelerinden ayrılabilmesi için yıkama işlemi uygulanır. Spermlerin yıkanması, seminal plazmayı ortadan kaldırıp; yerine sperm için faydalı olan ve numuneyi döllenme için hazırlayan bir solüsyonla değiştirilir.

Prosedür için hazır hale getirilen spermler, küçük plastik tüpler içerisine konulur. Her bir tüpte kişinin özel kimlik numarası ve işlemin uygulandığı tarih bulunmaktadır. Numuneler -196 °C sıcaklıkta sıvı azotla doldurulmuş kriyojenik bir kapta saklanır. Kontrollü donma koşullarında dondurulan ve saklanan sperm, süresiz olarak hayatta kalabilir. Sperm dondurma yöntemini tercih eden erkeklerin, depolama ve gelecekteki kullanım koşullarının belirtildiği onam formlarını doldurmaları gerekir. Onam formunda spermin depolanacağı süre, ölüm halinde spermlere ne olması gerektiği ve spermlerin kullanımıyla ilgili diğer şartlar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Embriyo Dondurma İşlemi

Embriyolar yavaş ve hızlı dondurma, vitrifikasyon gibi çeşitli farklı yöntemler kullanılarak dondurulmaktadır. Hızlı bir dondurma tekniği olan vitrifikasyon ile embriyolar çok hızlı bir şekilde direkt olarak -196Clik sıvı azot ile temas ettirilir ve bu sayede yavaş dondurma tekniğinde sıkça görülen buz kristallerinin oluşumu engellenir.  Bu avantaj sayesinde ise embriyo/oositlerin çözülmesi sonrası yüksek hayatta kalma oranları elde edilir. Tüp bebek tedavisinde yeni teknolojilerden biri olan vitrifikasyon yönteminin gelişmesi ve tecrübenin artmasıyla; günümüzde yaygın olarak yumurta, sperm, embriyo, yumurtalık ve testis dokuları dondurularak saklanabilmektedir. Embriyo transferinden sonra geriye kaliteli embriyolar kalmışsa, tedavi sırasında kanamalar olursa, kullanılan ilaçlara bağlı olarak; özellikle polikistik overli hastalarda gelişen aşırı uyarılma (OHSS) olmuşsa, rahmin içini saran endometrium dokusu yeteri kadar kalınlaşmadıysa, erken progesteron hormonu seviyesi yükselmesi olmuşsa, rahim içi operasyon gereken durumlarda (polip,myom,adezyon),kemoterapi ve radyoterapi gerektiren kanser tedavileri gibi tedavilerden önce embriyolar dondurulmaktadır.

Hasta dondurulmuş embriyolarını kullanmak istediğinde hastanın rahim içi dokusunun (endometrium) hazırlandığı kolay bir hazırlık döneminin ardından embriyolar çözülerek anne adayının rahmine bir katater yardımı ile transfer edilir.

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde dondurulan embriyoların 5 yıla kadar saklanmasına izin vermektedir. Embriyo transferi rahim zarının tutunmaya uygun olduğu zaman gerçekleştirilir. Embriyolar gelişim sürecinde 2,3,4,5 ve 6. günde dondurulabilir. Çiftler embriyo dondurma işlemini onaylarsa hiçbir şekilde biyolojik aktiviteler gerçekleştirilmez. Embriyoların saklandığı sıvı azot dolu tank -196 derece ortama sahiptir. 5 yıldan daha uzun süre saklama işlemi de mümkündür. Ancak dondurulan embriyonun 5 yıldan daha uzun süre saklanabilmesi adına Sağlık Bakanlığı izni alınmalıdır. Anne adayının başka bir sağlıklı embriyo elde etme şansı düşükse ya da yoksa saklama süresi uzayabilir.

Ankara da bulunan en iyi tüp bebek merkezlerinden biri olan NOVAART Tüp Bebek Merkezinde uygulanan dondurma işlemlerinde önemli bir güvenlik sistemi vardır. Hasta kliniğe adımını ilk attığı andan itibaren çipli okuma sistemiyle tanımlanır. Bu çipli okuma sistemi, merkezde yapılan bütün tüp bebek işlemlerinde kullanılır. Embriyoların gelişiminden anneye tekrar transfer yapıldığı ana kadar bu çiple takip sağlanır. Bu güvenlik sistemiyle işlemlerde herhangi bir karışıklık durumu söz konusu olamaz.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


maxresdefault-1200x675.jpeg

25 Nisan 2022 Genel

Tüp bebek tedavi (IVF) yönteminde en son aşama embriyo transferidir.

Laboratuvarda döllenen embriyonun jinekolojik muayene masasında rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemi embriyo transferi olarak adlandırılmaktadır. Tüp bebek tedavisi sürecinin ortalarında anne ve baba adaylarından alınan örnekler sonrasında döllenen ve gelişen embriyolardan seçilen en kaliteli 1- 2 embriyo anne rahminin içine bırakılır. Sonrasında ise rahim içine (endometrium) transfer edilen embriyoların tutunarak gebelik oluşturması beklenir.

Tüp bebek tedavisinde sonucun alınacağı aşama olan embriyo transferi, anestezi gerektirmeyen kolay ve ağrısız bir işlemdir. Lakin bazı özel durumlarda hastalarda hafif anestezi (sedasyon) altında işlem yapılabilmektedir. İşlemden önce embriyolog tarafından embriyolar ile ilgili hastalara detaylı bilgi verilmekte isteğe bağlı olarak embriyo resimleri de verilebilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Embriyo Transferi Nasıl Yapılır?

Embriyo transferi yapılacak anne adayı, jinekolojik muayene olacakmış gibi hazırlanır.  Transfer işlemi, abdominal ultrason ile gözlem altında yapıldığından işlem sırasında idrar torbasının(mesane) dolu olması istenmektedir. Transferin ultrason eşliğinde yapılması; kateterin rahim içerisine geçişinin izlenebilmesini sağlamaktadır. İşlem sırasında spekulum kullanılarak serviks’e (rahim ağzı) ulaşılır ve içerisi sıvı ile temizlenir. Bu sırada embriyoloji laboratuvarında seçilen embriyo uygun besiyeri içine alınıp toplanır. Embriyolog ucuna enjektör bağlı olan silikondan yapılmış yumuşak, uzun ve ince transfer kateterinin içine embriyoları çekerek transfere hazırlar. Tüp bebek uzmanı daha sonra transfer kateterinin ucunu serviksten geçirerek, embriyoları rahim içine bırakır.

Transfer işleminden sonra hasta 15-20 dakika dinlendirilerek odasına alınır ve odasında yaklaşık 1 saat daha dinlendirildikten sonra dikkat edilmesi gereken konular hemşirelerimiz tarafından anlatılıp taburcu edilir. Transfer işleminden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır.

Transferin hangi gün yapılacağına kadının yaşı, tedavi öyküsü, alınan yumurta sayısı, yumurtanın kalitesi, sperm kalitesi, embriyoların sayı ve kalitesi gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilir.

Embriyo Transferi Tüp Bebek Tedavisin de Ne Zaman Yapılır?

Embriyo transferi işlemi, genellikle tüp bebek tedavi sürecinin 2 veya 3. ya da 5. günü yapılmaktadır.

NOVAART tüp bebek merkezimizde embriyo seçimini en iyi ve doğru şekilde yapabilmek için transfer işlemini mümkün olduğunca 5.günde (blastokist) yapmaya çalışmaktayız. Tüp bebek tedavisi sırasında son teknoloji embriyoskop izleme sisteminin kullanılması ve iyi laboratuvar koşullarımız tüp bebek tedavi sürecini hem ebeveyn adaylarımız hem de doktorlarımız açısından da oldukça rahat ve kolay bir hale getirmektedir. Embriyo seçiminin iyi yapılabilmesi ise gebelik sonuçlarını pozitif yönde etkilemektedir.

Ancak bazen, yumurta sayısının azlığı veya yeterli sayıda yumurta olsa bile yumurta kalitesizliği embriyo gelişimini negatif olarak etkileyebileceğinden embriyo transferinin 5. gün yapılması da her zaman mümkün olamamaktadır.

Embriyolog ve doktor tarafından embriyoların durumu gözden geçirilerek hastanın durumuna göre ne zaman transfer yapılacağına karar verilir. Doktor ve embriyolog transfer zamanını belirledikten sonra embriyo transferi bilgisi transfere bir gün kala ilgili hemşireler tarafında telefon ile aranarak hastaya iletilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


tup-bebek.jpeg

3 Nisan 2022 Tüp Bebek

Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisi, anne ve babanın üreme hücresi olan yumurtalar ve spermlerin toplanarak; vücut dışarısında bir araya getirilerek döllenmesi ve oluşan embriyonun anne adayının rahmine transfer edilmesi ile gebeliğin sağlanması hedeflenen bir tedavi sürecini kapsamaktadır. Bu süreç kişiye göre değişkenlik gösterse de temel olarak şu şekilde ilerlemektedir;

Tüp bebek tedavisi sürecine adetin 2. ila 4. günleri arasında yumurtaların ilaçla uyarılması ile başlanır. Yaklaşık 8-10 gün süren bu aşama bazen yumurtalık cevabına göre süre 12 -14 güne kadar uzayabilir. Bu süre içinde kullanılan ilaçlara yumurtalık cevabını görmek için ise 3 ya da 4 kez ultrasonografi muayenesi ve gerektiğinde hormonal testler yapılır. Muayene bulguları yumurtaların toplanmaya hazır olduğunu gösterdiğinde ise, yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Bundan 34-35 saat sonra ise yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Akabinde döllenmeyi sağlamak ve embriyo transferine hazırlanmak için aynı gün erkekten sperm örneği alınır. Tüp bebek tedavisinin son aşamaları olan sperm ve yumurtanın döllenme işlemi ise günü birlik bir işlem olup anne adayı aynı gün içerisinde taburcu edilir.

Tüp bebek tedavisinin son aşamasına geçmeden önce ise, anne ile babanın döllenen yumurtaları laboratuvar ortamında, döllenen yumurta sayısına göre 2 ile 5 gün arasında takip edilir. Takip sonucunda ise uygun görülen embriyo, uygun görülen günde anne rahmine transfer edilir.

Embriyo transferinden 10-12 gün sonra ise gebelik testi ile sonuç alınır. Gebelik testi sonucuna kadar kliniğe gelinmesine gerek yoktur. Tüp bebek tedavisi süreci ise başlangıcından son aşama olan embriyo transferine kadar geçen süre ortalama olarak 15-18 gün arasında sürmektedir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgiler doğrultusunda ve tecrübeli tüp bebek uzmanları eşliğinde en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.


tup-bebek-tedavisi-nedir-nasil-yapilir-kimlere-uygulanabilir.jpeg

3 Nisan 2022 Tüp Bebek

Günümüzde infertil (kısır) çiftlerin sayısı, stresli yaşam koşulları, doğal olmayan beslenme, sigara alışkanlığı, ileri yaş evlilikleri gibi sebeplere bağlı olarak arttığı gözlemlenmektedir. Bebek sahibi olamayan çiftler de ise sorun anne veya baba kaynaklı ya da bazen ikisi birden olabilmekte iken, tüp bebek tedavisi günümüzde bebek sahibi olmak isteyen kişilere uygulanan en ileri tedavi yöntemi olmuştur.

İnfertilitenin sebebi her çift için farklı olabileceği gibi, uygulanacak olan tüp bebek tedavisi de bu bağlamda kişiye özel olarak değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde olumlu sonuç alabilmek adına; hangi durumlarda veya kimler için uygulanabilir sorusu da büyük önem arz etmektedir. Bütün bunlar göz önüne alındığında tüp bebek tedavisi hangi durumlarda, kimlere uygulanabilir?

Tüp Bebek Tedavisinin Uygulanabileceği Durumlar ve Hastalar;

 • Yumurtalık kisti, kanseri veya endometrioma gibi yumurtalık rezervini azaltabilen ameliyatları geçirmiş olan hastalar
 • Tüpleri tıkalı olan veya enfeksiyon, dış gebelik vb nedenlerle tüpleri alınmış olan hastalar
 • Tüpler açık olsa bile geçirilmiş karın cerrahisi, enfeksiyon veya endometriozis nedeni ile karın içi yapışıklıklara bağlı olarak tüpler ve yumurtalıklar arasındaki ilişkinin bozulmuş olduğu hastalar (Bu sorunlar rahim filmi ve laparoskopi ile anlaşılabilir)
 • Yumurtlama problemleri olan polikistik overli hastalar
 • Yumurtalık sayısının ve kalitesinin azaldığı ileri yaş anne adayları
 • Yapılan tetkiklerle kadına veya erkeğe ait hiçbir sorun saptanamayan ancak gebe kalamayan hasta grubu açıklanamayan infertilite olarak adlandırılmaktadır. Açıklanamayan infertilitede 2-3 kez aşılama sonucu gebelik elde edilemeyen hastalar
 • Çiftin ilişkiye girmesini engelleyen kadında vaginismus, erkekte boşalma ile ilgili problem yaşayan hastalar
 • Sperm analizinde bozukluk olan erkekler; en az 1 ay ara ile 2 kez yapılan spermiogramda sperm sayısı 5 milyon/ ml den az olan, ileri hareketli sperm sayısı sıfır veya çok düşük olan, spermde ciddi şekil bozukluğu olan hastalar
 • Sperm analizinde hiç sperm bulunamayan (azospermi) erkekler (Bu hasta grubunda erkeğin testislerinden cerrahi yöntemler ile sperm bulunarak tüpbebek tedavisi yapılabilir)
 • Testis tümörü nedeniyle ameliyat geçiren, kanser tedavileri için kemoterapi ve radyoterapi almış erkekler. (Bu hastalara ameliyat ve tedavileri gerçekleştirilmeden önce sperm üretiminin etkileneceği konusunda bilgi verilmeli, ileride tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere spermlerinin dondurulup saklanabileceği açıklanmalıdır.)
 • İnmemiş testisi olan erkekler. Erkek bebekte doğum öncesi karın içinde olan testisler doğumda torbalarına inmiş olmalı, eğer inmemişse en geç 1 yaşına dek torbalarına ameliyat ile indirilmelidir. Bu durum fark edilmediğinde ileride kısırlık sorununa neden olmaktadır. Böyle hastalarda cerrahi yöntem ile testislerden sperm aranarak tüp bebek uygulanabilmektedir.
 • Doğuştan sperm kanalları gelişmemiş veya sonradan geçirilmiş iltihabi hastalıklar ve ameliyatlara bağlı sperm kanalları tıkanan erkekler. (Bu grup hastaların testislerinden enjektör ile aspirasyon yapılarak sperm elde edilebilmekte ve tüp bebek tedavisinde kullanılabilmektedir.)
 • Genetik problemleri olan çiftler

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgiler doğrultusunda ve tecrübeli tüp bebek uzmanları eşliğinde en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.


thumbnail-1200x800.jpeg

3 Nisan 2022 Tüp Bebek

Halk arasında kısırlık olarak da bilinen infertilite durumu, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin birçok sebepten ötürü karşı karşıya kalabildiği bir sorundur. Tedavi olmak isteyen çiftlerin ise en çok tercih ettiği yöntem olan tüp bebek tedavisinin aşamaları ise şunlardır;

 1. Aşama: İlk muayene ve çiftin değerlendirilmesi kişiye uygun yumurta uyarıcı tedavinin belirlenmesi
 2. Aşama: Yumurtalıkların Uyarılması (Ovulasyon İndüksiyonu)
 3. Aşama: Yumurtaların Toplanması (OPU)
 4. Aşama: Mikroenjeksiyon Yöntemi (ICSI) ile Döllenmenin Sağlanması
 5. Aşama: Anne Adayına Embriyo Transferi.
 6. Aşama: Gebelik testi

Sağlıklı bir gebelik ve sonunda da sağlıklı canlı doğumlar elde edebilmek için çiftlerde infertilite sorununa sebep olan nedenin çok iyi tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu doğrultuda infertilite tedavisi sırasında çiftler için en uygun ve kişiye özel tedavi yaklaşımın bir tüp bebek uzmanı eşliğinde ilerlediği embriyo transferi olarak da bilinen tüp bebek tedavisinin aşamaları ise detaylı olarak aşağıda anlatıldığı gibi ilerlemektedir.

İlk muayene ve çiftin değerlendirilmesi kişiye uygun yumurta uyarıcı tedavinin belirlenmesi

Tüp bebek tedavisi aşamaları ilk olarak çiftin değerlendirilmesi ile başlar. Tedavi görmek isteyen çiftin daha önce gördüğü tedaviler var ise kontrol edilir. Gebelik, düşük, erken doğum geçmişi sorgulanır. Daha önce yapmış olduğu tetkik sonuçları değerlendirilir. Bu tetkikler ardından çiftlerin kan örnekleri, yumurtalık rezervi değerlendirilmesi için ultrasonografi ve sperm analizi (spermiogram) yapılır. Rahim iç tabakası ve rahim şekli değerlendirilir. Gerekirse çiftlerden genetik analiz pıhtılaşma bozukluğu testleri (trombofili paneli) gibi ileri düzey testler yapılır. Gebelik öncesi rutin testler yapıldıktan ve sonuçlar değerlendirildikten sonra ise tüp bebek tedavisine başlanır.

Yumurtalıkların Uyarılması (Ovulasyon İndüksiyonu)

Başlangıç aşaması olan ovülasyon indüksiyonu veya kontrollü ovaryan hiperstimülasyon (KOH), tüp bebek tedavisinde birden fazla sayıda yumurta geliştirilmesi için dışardan enjeksiyon şeklinde günlük ilaç uygulamalarını içerir. Bu aşama, kişinin yumurta rezervine ve yaşına göre belirlenen ilaç tipleri ve dozları ile bireyselleştirilir.

Ek olarak uygulanan iğneler ile (çatlatma önleyici iğne) büyüyen yumurtaların tedavi boyunca zamansız olarak çatlayarak hastanın karnına dökülmesi de önlenmiş olur. Yumurta gelişimi kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 7 ila 12 gün arasında sürer.

Yumurtaların Toplanması (OPU)

Yumurta toplama işlemi, anestezi (sedasyon/analjezi) altında vajinal yoldan yapılan ultrason eşliğinde; iğne ile yumurtalara girilerek folikül (yumurta kesecikleri) içindeki sıvı tüplere aspire edilerek yapılır. Tüp bebek tedavisi için toplanan yumurtalar, laboratuvar ortamında yüksek hijyen koşullarında döllenme işlemini beklemek üzere saklanır. Aynı aşamada baba adayından da sperm örneği alınmalıdır. Erkek bireyin sperm örneği verebilecek durumda olması için 2 ila 4 gün arasında cinsel perhizli olması gereklidir.

Mikroenjeksiyon Yöntemi (ICSI) ile Döllenmenin Sağlanması

Aynı gün erkekten alınacak spermler ile toplanan yumurtalar, mikroenjeksiyon (mikroskop altında her bir yumurta içine bir sperm hücresinin enjekte edilmesi, ICSI) işlemi uygulanır.

Anne Adayına Embriyo Transferi

Tüp bebek tedavisinde sonuca ulaşmadan önceki son adım olan embriyo transferinde; laboratuvar ortamında saklanan ve döllenen yumurtalar (embriyo), ağrısız bir şekilde rahim içerisine yerleştirilir. Embriyo oluşum sürecini takiben 3. veya 5. gün anne adayının rahmine transfer edilir.

Gebelik testi

Embriyo transferi 3. gün embriyosu ise işlemden 12 gün sonra; 5. gün embriyosu ise işlemden 10 gün sonra kanda gebelik testi yapılır. Hamilelik süreci başladığı takdirde anne adayı 7 ila 10 gün içerisinde ultrason kontrollerine çağırılır.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara’da infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftler için klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgiler doğrultusunda tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi yöntemleri sunulmaktadır.


infertilite-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-1200x887.jpeg

3 Nisan 2022 Tüp Bebek

Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite durumu, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin birçok sebepten ötürü karşı karşıya kalabildiği bir sorundur. Embriyo transferi yani tüp bebek tedavisi ise infertelite sorununu aşmak adına günümüzde en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir.

İnfertilite yani kısırlık, 35 yaşlarının altında bir çiftin 1 yıl, 35 yaşlarının üstünde bir çiftin ise 6 ay boyunca korunmadan, düzenli cinsel ilişkiye girdiği halde gebe kalamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Daha önce hiç gebelik oluşmamışsa primer (birincil) infertilite; canlı doğumla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın en az bir gebelik oluşmuş ise sekonder (ikincil) infertilite olarak tanımlanır. Gebeliğin oluşabilmesi için gerekli faktörlerin sağlanamadığı durumlarda ise tüp bebek tedavisi kadın doğum doktorları tavsiyesi ile çiftler tarafından en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir.

Günümüzde infertil çiftlerin sayısı, stresli yaşam koşulları, doğal olmayan beslenme, sigara alışkanlığı, ileri yaş evlilikleri gibi sebeplere bağlı olarak arttığı gözlemlenmektedir. Lakin yapılan tüm araştırmalara rağmen infertiliteye yani kısırlığa sebep olan neden, çeşitli tedavi yöntemleri geliştirildiyse de hâlen tam olarak saptanamamıştır. Bebek sahibi olamayan çiftler için ise zaman geçtikçe düşen doğurganlık şanslarını elimine etmek adına gerekli tetkikleri erkenden yaptırarak tedaviye başlamalarının önemi; tüp bebek tedavisini olumlu sonuçlandırabilmek içinde oldukça önem arz ettiği kadın doğum doktorları tarafından vurgulanmaktadır.

İnfertilite nedenleri arasında kadına ve erkeğe ait sebepler olabilmekle beraber; bazen her ikisinde de önemli bir sorun bulunamadığı halde gebelik elde edilemeyebilir. “Açıklanamayan infertilite” olarak adlandırılan bu grup hastalar, çiftlerin yüzde 10-15’ini oluşturmaktadır.

Bu nedenle sağlıklı bir gebelik ve sonunda da sağlıklı canlı doğumlar elde edebilmek için infertilite sorunu yaşayan çiftlerde altta yatan nedenin çok iyi tespit edilmesi son derece önemlidir. Sonrasında da çiftler için en uygun kişiye özel tedavi yaklaşımıyla bir tüp bebek uzmanı tarafından en iyi ve en doğru tedavilerin uygulanabilmesi; infertilite tedavisinde başarıyı artıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara’da infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftler için klinik değerlendirmeye göre en iyi ve en güncel bilgiler doğrultusunda, tecrübeli tüp bebek uzmanları eşliğinde en uygun tedavileri sunmaktadır.

Kişi için en doğru tedaviyi tespit etmek ve Ankara’daki en iyi tüp bebek tedavisini uygulamak adına çalışan NOVAART’ın sunduğu hizmetlerden bazıları ise şunlardır;

 1. İnfertil çiftlerin değerlendirilmesi
 2. Sperm analizleri
 3. Ultrasonografik muayeneler
 4. HSG (rahim filmi) çekilmesi ve değerlendirilmesi
 5. Hormon testleri
 6. Yumurta takipleri (Ovulasyon Induksiyonu)
 7. İntrauterin İnseminasyon (IUI) -Aşılama
 8. İnvitro Fertilizasyon (IVF) – Tüp bebek
 9. Yumurta, sperm dondurma ve saklama
 10. Mikroskopik TESE işlemleri
 11. Mikro Enjeksiyon (ICSI)
 12. Genetik uygulamalı Tüp bebek tedavisi (PGT)
 13. Mikrochip yöntemi
 14. PRP uygulamaları (yumurtalık ve rahim zarı)
 15. Histereskopi
 16. Laparoskopi
 17. Rahim içi yapışıklık açılması
 18. Endometriozis olgularında infertilite tedavileri
 19. PKOS olgularında infertilite tedavileri
 20. Tekrarlayan düşük ve tüp bebek başarısızlığı olgularında infertilite tedavileri

novaart-logo-disi

NOVAART TÜP BEBEK MERKEZİ olarak, ”yeni bir hayat” sloganıyla yola çıktık. Mesleki hayatlarını infertilite-tüp bebek konusuna adamış olan uzman hekim kadromuzla, sizleri en büyük hayalinize kavuşturmak için, en son teknolojik gelişmeleri kullanarak, size özel tedavi programlarını uygulamak ve mutluluğunuzu paylaşmak istiyoruz.

NovaArt Tüp Bebek © 2021 Tüm Hakları Saklıdır