IMSI (Intra-sitoplazmik morfolojiye göre seçilmiş sperm injeksiyonu) Yöntemi

Sağlıklı bir embriyo elde etmek ve gebeliğin gerçekleşmesi için hem yumurta hem de spermin sağlıklı olması gerekmektedir. Erkeklerde sperm anomalileri döllenmede başarısızlık, embriyo gelişiminin yavaşlaması veya durması gibi durumlara yol açarak başarıyı azaltmaktadır. Tüp bebek uygulamalarında, spermin morfolojik özelliklerini görebilme ve en iyi kalitede olanı seçme şansı tanıyan IMSI; yeni bir teknolojik teknik olarak sperm problemi yaşayan erkeklere daha fazla şans tanır. Bugüne kadar uygulanan mikroenjeksiyon tekniklerinde canlı sperm hücresi en fazla 400 kat büyütülebilirken IMSI yöntemi ile spermin içinde yer alan organeller ve hücre çekirdeği, ileri teknoloji ile donatılmış özel mikroskoplar kullanılarak ve 6000-8000 kat büyütülerek hücre içi yapıları detaylı olarak inceleyebilme imkanı sunar. Bu yöntem ile seçilen genetik olarak sağlıklı spermler yumurtanın döllenme şansını, embriyo kalitesini ve gebelik şansını arttırırken, erken düşük riskini de belirli oranda azaltır.

Kimlere IMSI önerilir ?
– Şiddetli erkek faktörü olan vakalara
– Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalara
– Nedeni izah edilemeyen infertilite durumlarında
– Verdiği sperm örneğinde normal sperm oranı düşük olan hastalara