+90 312 220 40 20+90 544 220 40 24Çukurambar Mh. 1425. Caddesi (41. Cd.) No:26/B Çankaya/Ankara


Blog

BLOG / YAZILAR

tup-bebek-tedavisinde-basariyi-artiran-faktorler-1170x740-1.jpeg

29 Nisan 2022 Genel

Günümüzde Türkiye’de kullanılan teknolojilerin Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya standartları seviyesinde olması ile tüp bebek tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin sıklıkla başvurduğu en popüler ve başarılı yöntemlerden biri olmuştur. Peki her tedavi sürecinde olduğu gibi kendine özgü bir sürece sahip olan tüp bebek tedavisinde başarıyı artırarak göz ardı edilmemesi gereken önemli destekçiler olan faktörler nelerdir?

Son dönemlerde yenilenen ve son hızla gelişmeye devam eden teknoloji sayesinde kadın doğum doktorları hastalarına çok daha bireysel ve kişiselleştirilmiş bir tedavi süreci sunabilmektedir. Genetik testler; embriyo, yumurta ve sperm dondurma işlemlerindeki gelişmeler; mikro akışkanlı çip uygulaması, serum tedavisi gibi çok önemli ve başarılı çalışmalar; Avrupa ve ABD ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de uygulanmakta ve başarıyı artırmaktadır. Bununla birlikte tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran faktörler konusunda her geçen gün yeni bilgiler ortaya atılmasında rağmen ancak bir kısmının etkisi olduğu kanıtlanmış, bazılarının etkisi gösterilememiş veya halen tartışmalıdır.  Bütün bu yeni gelişmeler en kaliteli embriyoyu en uygun zamanda ve koşullarda transfer ederek maksimum gebelik şansını elde etmeyi hedeflemektedir.

Önemli bir diğer konu da tüp bebek tedavisinin bir ekip işi olmasıdır. Ekipte yer alan doktor, embriyolog, hemşire ve diğer çalışanların koordineli ve hasta ile uyum içerisinde çalışması çok önemlidir.

Tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen en önemli unsur en iyi tüp bebek doktorunu seçmenin yanı sıra; laboratuvar donanımının en üst düzeyde olması gereken bir embriyoloji laboratuvarına sahip olan bir tüp bebek merkezi seçilmesidir. Öte yandan çifte ait diğer önemli faktörler (anne adayının yaşı, anne adayının rahminde tutunmayı engelleyecek anomaliler, hormon bozuklukları, kilo, sigara kullanımı, stres, vajinal enfeksiyonlar, sperm bozuklukları) ve tedavi sürecinin kritik aşamalarından olan kadının yumurtalık uyarılmasının uygun zamanda uygun ilaçla yapılması yine çatlatma iğnesinin doğru zaman ve ilaçla yapılması da tüp bebek tedavisinin başarısını etkileyen faktörler arasındadır.

Doğuştan gelen ya da sonradan gelişen bağışıklık ve pıhtılaşma sistemine dair problemler de halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite sebebi olabilmektedir. Bunların tespiti ve tedavisi tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler arasındadır.

İleri anne yaşı, tekrarlayan başarısız tüp bebek denemeleri olan ve genetik taramalı tüp bebek endikasyonu olan hastalarda PGT (genetik tarama) yöntemlerinden biri olan NGS ile de normal embriyolar yerleştirildiğinde başarı oranı artmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı artıran bir diğer yöntem ise embriyoları beşinci veya altıncı güne kadar büyütüp böylelikle tutunma şansı daha yüksek olanları embriyoları belirlenerek transfer edildiği blastosist transferidir. Blastosist evresine ulaşabilen embriyoların tutunma kabiliyeti daha yüksektir ve daha az embriyo verilerek çoğul gebeliklerin önüne geçilebilmektedir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise bebek sahibi olmak isteyen çiftler için kişiye özel bireyselleştirilmiş tedaviler, tanı yöntemleri ve üst düzey donanımlı embriyoloji laboratuvarı ile uzman tüp bebek uzmanları kadrosu ile en uygun tedavi seçeneklerini sunmakta ve tüp bebek tedavilerimizi devam ettirmektedir.


hamile.jpeg

29 Nisan 2022 Genel

Kadınlarda kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ile radyasyon (ışın) tedavisi yumurtalık dokusunda tahribat yaparak erken menopoza sebep olmaktadır. Bu nedenle kadın doğum doktorları kemoterapi ve radyoterapi alacak hastalar için fertilite (üreme) koruyucu işlemleri çözüm olarak sunmaktadır. Ayrıca yumurtalık rezervi azalmış hastalarda da fertilite koruyucu işlemler yapılmaktadır.

Hastanın yaşına cinsel olarak aktif olması ve partnerinin bulunup bulunmaması gibi pek çok faktöre bağlı değişen fertilite yani üreme koruyucu işlem seçenekleri olmakla beraber en doğru tercihi kadın doğum doktorları hastanın durumuna ve hikayesine göre sunacaktır. Ankara da bulunan ve en iyi doktorları bünyesinde barındıran Novaart tüp bebek merkezimizde etkin dondurma (vitrifikasyon) metotları ile bu kapsamda başarı şansımız artmaktadır.

4 farklı seçenekle dondurma işlmeleri yapılabilir.

Yumurtalık Dokusu Dondurulması

Yumurta hücresi dondurmaya göre daha az tercih edilmektedir Özellikle ergenlik çağı öncesi kız çocuklarında tüp bebek yaparak yumurta toplanmasının zorlukları göz önüne alındığında kanser tanısı alIP over rezervine toksik tedavi planlanan ergenlik öncesi kız çocuklarına öncesinde yumurta dokusu dondurulması planlanabilir.

Yumurta (OOSİT) Dondurma

Genç adelosan hastalar ile erişkin dönemde eşi ya da partneri olmayan hastalar için planlanabilir. Yumurta dondurma için klasik tüp bebek uygulaması yapılır ve elde edilen uygun yumurtalar dondurulur. Modern tıptaki uygulamalar nedeni ile bu olgularda 2.5-3 haftalık süreç yumurtalıkların uyarılması ve toplanması için yeterli olabilmektedir.

Embriyo Dondurma

Eğer hastanın eşi varsa ve kanser tedavisi öncesi yeterli zamanı varsa embriyo dondurma en başarılı tedavi şeklidir. Kanserin türüne ve tedavi seçeneğine göre planlama yapılır.

Sperm Dondurma

Kemoterapi ve radyoterapi gibi sperm hücrelerine zarar verebilecek tedaviler öncesinde; üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde; cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi durumunda, ağır sperm sayı düşüklüğü varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) gibi durumlarda hastalar için sperm dondurma planlanabilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


bahceci-blog-embriyonun-kalitesi-nasil-belirlenir.jpeg

29 Nisan 2022 Genel

Eğer embriyolar kromozomal olarak sağlıksız ise, bu embriyoların rahime tutunma ve gebelik elde etme şansını düşürürken; gebelik oluşsa dahi oluşan gebeliğin düşükle kaybedilme riski ya da bebeğin sağlık sorunları ile doğma riskini artmaktadır.

Embriyoların kromozamal olarak sağlıksız olmasının kişiye göre değişen birçok sebebi olabileceği gibi görüldüğü başlıca hastalar; kadının yaşının ilerlemesi ile kromozomal anaomali riski arttığı için ileri anne yaşı olan hasta grubunda, tek gen hastalığı bulunan çiftlerde, yapısal ve sayısal kromozomal bozukluğu olan çiftlerde ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde tüp bebek tedavisi ve PGT (preimplantasyon genetik tanı) ile seçilen sağlıklı embriyoların transferi yapılarak gebelik ve canlı doğum oranları artırılabilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara ise embriyo kromozom bozukluğu önleme tedavi programları sayesinde uzman kadın doğum doktorlarımız çiftlerin yumurta ve sperm kalitesi artırılarak, sağlıklı embriyonun rahime tutunmasına yardımcı tedavilerin yanı sıra bebek sahibi olmak isteyen çiftler için en uygun tedavi seçeneklerini sunmaktadır.


61714da94e3fe0133c031bdd.webp

29 Nisan 2022 Genel

Çikolata kisti yani endometrioma, normalde sadece rahim içinde bulunan; adetten sonra kalınlaşarak bebeğin yerleşmesini sağlayan ve gebelik oluşmadığında her adet döneminde atılan endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması; aynı şekilde adet gibi kanamalara yol açarak yumurtalık içinde koyu eski kahve renkli kan birikmesi sonucu kiste dönüşür. Bu kistler içindeki sıvı erimiş çikolataya benzediği için çikolata kisti (endometrioma) diye adlandırılır.

Çikolata kistleri fonksiyonel basit kistlerin aksine kendi kendine gerileyip kaybolmazlar. Endometriozis hastalığı olan kadınların yaklaşık %10 unda görülmektedir. Yani her endometriozis hastalığı olan kadında çikolata kisti olmak zorunda değildir.

Çikolata kisti olan kadınlarda bazen hiçbir semptom olmayabilirken; ağrı ve infertilite semptomlar arasında en sık görülenleridir.

Çikolata kisti tanısında jinekolojik muayene ve ultrasonografik inceleme yardımcı olmaktadır. Ayırıcı tanıyı yapabilmek adına ise transvajinal ultrasonografi kadın doğum uzmanları tarafından önerilmektedir.

Çikolata kisti saptanan hastada ağrı şikâyeti ön planda ise laparaskopik (kapalı) ameliyat önerilebilir. Herhangi bir şikâyeti olmayan ve muayene sırasında tesadüfen çikolata kisti saptanan hastaları bir süre takip etmek önerilmelidir. Ameliyat kararı verilen hastalarda mutlaka yumurtalık rezervi değerlendirilmeli; AMH ölçümü yapılmalı ve akabinde yumurta rezervi düşük ve infertil hastalarda mümkün olduğunca ameliyattan kaçınılmalıdır.

NOVAART Tüp Bebek Merkezi Ankara’da infertilite (kısırlık) sorunu yaşayan çiftler için klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgiler doğrultusunda tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi yöntemleri sunulmaktadır.


yumurta-embriyo-ve-sperm-dondurma.afe1_.jpg

25 Nisan 2022 Genel

Bireylerin ve çiftlerin yumurtalarını, embriyolarını veya spermlerini korumaya ve dondurmaya karar vermelerinin birçok farklı nedeni vardır. Artan yaş ile azalma eğiliminde olan doğurganlık oranı dolayısı ile bazı bireyler veya çiftler insan vücudunun biyolojik saatini yenmek için ve ileride tüp bebek tedavisinde kullanmak üzere üreme hücrelerini dondurmayı tercih edebilirler. Literatürde kriyoprezervasyon prosedürü olarak geçen bu işlem; bireylerin sperm, yumurta ve embriyo hücrelerinin aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakılarak uzun yıllar korunması prosedürüne denmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta dondurma işlemi, kadının over rezervinin azalması, geç evlilik planı, ailede erken menopoz öyküsü olması, herhangi bir kanser nedeniyle kemoterapi planlanması öncesi gibi durumlarda yapılabilmektedir. Hastaların üreme hücrelerini kaybetme ya da bu üreme hücrelerinin azalma riski nedeni ile yumurtalarını dondurtarak; gelecekte tüp bebek tedavisi gibi yöntemler sayesinde bebek sahibi olabilmeleri için üreme hücrelerini korumaya faydası olabilmektedir.

Yumurta dondurma işleminde öncelikle ilaçlar yardımıyla yumurtalar geliştirilir. Gelişen yumurtalar sedasyon (hafif) anestezi altında alınır ve yüksek yoğunluklu kimyasallarla -190 derecede dondurularak saklanır. Bu sayede aradan geçen zamana rağmen yumurtaların kalitesi hiçbir zaman bozulmaz. Yumurta dondurma işlemi için bir yaş sınırı yoktur. AMH seviyesi azalan ve 1 ‘in altına düşmemiş kadınların mutlaka bu konuda dikkatli olması gerekir. Çünkü yumurta rezervi azaldıkça elde edebilecek yumurta sayısı da azalacaktır.

Sperm Dondurma İşlemi

Erkeklerde spermin dondurulması ve saklanması, doğurganlığın korunması adına önemli bir seçenektir. Sperm dondurma birçok nedenle gerekli olabilir. Erkek üreme organı tümörlerinde cerrahi tedavi, kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde, diğer sistem tümörleri için sperm yapımını etkileyebilecek kemoterapi-radyoterapi öncesinde, ağır sperm bozukluğu varlığında (daha ilerde hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) sperm dondurma işlemi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra menide sperm görülmeyen hasta grubunda (azospermi) tüp bebek tedavisi kapsamında mikroenjeksiyonda kullnılmak üzere TESE ya da TESA-PESA (testisten biyopsi ya da iğne aspirasyonu) ile sperm alındığında yumurtaları döllemek için gerekli miktar kullanılıp geriye kalan kaliteli spermler daha sonra kullanılmak üzere dondurulabilmektedir. Ayrıca tedavi sürecindeki bir çiftte, yumurta toplama ya da aşılama günü baba adayı çeşitli sebeplerle eşinin yanında olamayacaksa sperm örneği önceden alınıp dondurulup gerektiğinde kullanılabilir.

Sperm dondurma işlemi için alınacak spermler, genellikle mastürbasyon yoluyla elde edilmektedir ve yaklaşık 1 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bazı durumlarda doğal yöntemlerle sperm bulunamıyorsa cerrahi teknikler kullanılabilir. Direkt olarak testis torbası ve epididime giriş yapılır ve sperm hücreleri tek tek toplanır. Spermlerin semen sıvısından ve sağlıksız sperm hücrelerinden ayrılabilmesi için yıkama işlemi uygulanır. Spermlerin yıkanması, seminal plazmayı ortadan kaldırıp; yerine sperm için faydalı olan ve numuneyi döllenme için hazırlayan bir solüsyonla değiştirilir.

Prosedür için hazır hale getirilen spermler, küçük plastik tüpler içerisine konulur. Her bir tüpte kişinin özel kimlik numarası ve işlemin uygulandığı tarih bulunmaktadır. Numuneler -196 °C sıcaklıkta sıvı azotla doldurulmuş kriyojenik bir kapta saklanır. Kontrollü donma koşullarında dondurulan ve saklanan sperm, süresiz olarak hayatta kalabilir. Sperm dondurma yöntemini tercih eden erkeklerin, depolama ve gelecekteki kullanım koşullarının belirtildiği onam formlarını doldurmaları gerekir. Onam formunda spermin depolanacağı süre, ölüm halinde spermlere ne olması gerektiği ve spermlerin kullanımıyla ilgili diğer şartlar açık bir şekilde belirtilmelidir.

Embriyo Dondurma İşlemi

Embriyolar yavaş ve hızlı dondurma, vitrifikasyon gibi çeşitli farklı yöntemler kullanılarak dondurulmaktadır. Hızlı bir dondurma tekniği olan vitrifikasyon ile embriyolar çok hızlı bir şekilde direkt olarak -196Clik sıvı azot ile temas ettirilir ve bu sayede yavaş dondurma tekniğinde sıkça görülen buz kristallerinin oluşumu engellenir.  Bu avantaj sayesinde ise embriyo/oositlerin çözülmesi sonrası yüksek hayatta kalma oranları elde edilir. Tüp bebek tedavisinde yeni teknolojilerden biri olan vitrifikasyon yönteminin gelişmesi ve tecrübenin artmasıyla; günümüzde yaygın olarak yumurta, sperm, embriyo, yumurtalık ve testis dokuları dondurularak saklanabilmektedir. Embriyo transferinden sonra geriye kaliteli embriyolar kalmışsa, tedavi sırasında kanamalar olursa, kullanılan ilaçlara bağlı olarak; özellikle polikistik overli hastalarda gelişen aşırı uyarılma (OHSS) olmuşsa, rahmin içini saran endometrium dokusu yeteri kadar kalınlaşmadıysa, erken progesteron hormonu seviyesi yükselmesi olmuşsa, rahim içi operasyon gereken durumlarda (polip,myom,adezyon),kemoterapi ve radyoterapi gerektiren kanser tedavileri gibi tedavilerden önce embriyolar dondurulmaktadır.

Hasta dondurulmuş embriyolarını kullanmak istediğinde hastanın rahim içi dokusunun (endometrium) hazırlandığı kolay bir hazırlık döneminin ardından embriyolar çözülerek anne adayının rahmine bir katater yardımı ile transfer edilir.

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde dondurulan embriyoların 5 yıla kadar saklanmasına izin vermektedir. Embriyo transferi rahim zarının tutunmaya uygun olduğu zaman gerçekleştirilir. Embriyolar gelişim sürecinde 2,3,4,5 ve 6. günde dondurulabilir. Çiftler embriyo dondurma işlemini onaylarsa hiçbir şekilde biyolojik aktiviteler gerçekleştirilmez. Embriyoların saklandığı sıvı azot dolu tank -196 derece ortama sahiptir. 5 yıldan daha uzun süre saklama işlemi de mümkündür. Ancak dondurulan embriyonun 5 yıldan daha uzun süre saklanabilmesi adına Sağlık Bakanlığı izni alınmalıdır. Anne adayının başka bir sağlıklı embriyo elde etme şansı düşükse ya da yoksa saklama süresi uzayabilir.

Ankara da bulunan en iyi tüp bebek merkezlerinden biri olan NOVAART Tüp Bebek Merkezinde uygulanan dondurma işlemlerinde önemli bir güvenlik sistemi vardır. Hasta kliniğe adımını ilk attığı andan itibaren çipli okuma sistemiyle tanımlanır. Bu çipli okuma sistemi, merkezde yapılan bütün tüp bebek işlemlerinde kullanılır. Embriyoların gelişiminden anneye tekrar transfer yapıldığı ana kadar bu çiple takip sağlanır. Bu güvenlik sistemiyle işlemlerde herhangi bir karışıklık durumu söz konusu olamaz.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


maxresdefault-1200x675.jpeg

25 Nisan 2022 Genel

Tüp bebek tedavi (IVF) yönteminde en son aşama embriyo transferidir.

Laboratuvarda döllenen embriyonun jinekolojik muayene masasında rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemi embriyo transferi olarak adlandırılmaktadır. Tüp bebek tedavisi sürecinin ortalarında anne ve baba adaylarından alınan örnekler sonrasında döllenen ve gelişen embriyolardan seçilen en kaliteli 1- 2 embriyo anne rahminin içine bırakılır. Sonrasında ise rahim içine (endometrium) transfer edilen embriyoların tutunarak gebelik oluşturması beklenir.

Tüp bebek tedavisinde sonucun alınacağı aşama olan embriyo transferi, anestezi gerektirmeyen kolay ve ağrısız bir işlemdir. Lakin bazı özel durumlarda hastalarda hafif anestezi (sedasyon) altında işlem yapılabilmektedir. İşlemden önce embriyolog tarafından embriyolar ile ilgili hastalara detaylı bilgi verilmekte isteğe bağlı olarak embriyo resimleri de verilebilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Embriyo Transferi Nasıl Yapılır?

Embriyo transferi yapılacak anne adayı, jinekolojik muayene olacakmış gibi hazırlanır.  Transfer işlemi, abdominal ultrason ile gözlem altında yapıldığından işlem sırasında idrar torbasının(mesane) dolu olması istenmektedir. Transferin ultrason eşliğinde yapılması; kateterin rahim içerisine geçişinin izlenebilmesini sağlamaktadır. İşlem sırasında spekulum kullanılarak serviks’e (rahim ağzı) ulaşılır ve içerisi sıvı ile temizlenir. Bu sırada embriyoloji laboratuvarında seçilen embriyo uygun besiyeri içine alınıp toplanır. Embriyolog ucuna enjektör bağlı olan silikondan yapılmış yumuşak, uzun ve ince transfer kateterinin içine embriyoları çekerek transfere hazırlar. Tüp bebek uzmanı daha sonra transfer kateterinin ucunu serviksten geçirerek, embriyoları rahim içine bırakır.

Transfer işleminden sonra hasta 15-20 dakika dinlendirilerek odasına alınır ve odasında yaklaşık 1 saat daha dinlendirildikten sonra dikkat edilmesi gereken konular hemşirelerimiz tarafından anlatılıp taburcu edilir. Transfer işleminden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır.

Transferin hangi gün yapılacağına kadının yaşı, tedavi öyküsü, alınan yumurta sayısı, yumurtanın kalitesi, sperm kalitesi, embriyoların sayı ve kalitesi gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilir.

Embriyo Transferi Tüp Bebek Tedavisin de Ne Zaman Yapılır?

Embriyo transferi işlemi, genellikle tüp bebek tedavi sürecinin 2 veya 3. ya da 5. günü yapılmaktadır.

NOVAART tüp bebek merkezimizde embriyo seçimini en iyi ve doğru şekilde yapabilmek için transfer işlemini mümkün olduğunca 5.günde (blastokist) yapmaya çalışmaktayız. Tüp bebek tedavisi sırasında son teknoloji embriyoskop izleme sisteminin kullanılması ve iyi laboratuvar koşullarımız tüp bebek tedavi sürecini hem ebeveyn adaylarımız hem de doktorlarımız açısından da oldukça rahat ve kolay bir hale getirmektedir. Embriyo seçiminin iyi yapılabilmesi ise gebelik sonuçlarını pozitif yönde etkilemektedir.

Ancak bazen, yumurta sayısının azlığı veya yeterli sayıda yumurta olsa bile yumurta kalitesizliği embriyo gelişimini negatif olarak etkileyebileceğinden embriyo transferinin 5. gün yapılması da her zaman mümkün olamamaktadır.

Embriyolog ve doktor tarafından embriyoların durumu gözden geçirilerek hastanın durumuna göre ne zaman transfer yapılacağına karar verilir. Doktor ve embriyolog transfer zamanını belirledikten sonra embriyo transferi bilgisi transfere bir gün kala ilgili hemşireler tarafında telefon ile aranarak hastaya iletilir.

NOVAART Tüp Bebek Merkezinde ise bebek sahibi olmak isteyen çiftlere klinik değerlendirmeye göre en iyi ve güncel bilgilerle donanımlı ve tecrübeli tüp bebek uzmanları tarafından en uygun tedavi seçenekleri sunulmaktadır.


novaart-logo-disi

NOVAART TÜP BEBEK MERKEZİ olarak, ”yeni bir hayat” sloganıyla yola çıktık. Mesleki hayatlarını infertilite-tüp bebek konusuna adamış olan uzman hekim kadromuzla, sizleri en büyük hayalinize kavuşturmak için, en son teknolojik gelişmeleri kullanarak, size özel tedavi programlarını uygulamak ve mutluluğunuzu paylaşmak istiyoruz.

NovaArt Tüp Bebek © 2021 Tüm Hakları Saklıdır