+90 312 220 40 20+90 544 220 40 24Çukurambar Mh. 1425. Caddesi (41. Cd.) No:26/B Çankaya/Ankara


Blog

BLOG / YAZILAR

nurse-holding-ultrasound-transducer-2022-03-02-12-01-15-utc-1200x800.jpg

28 Ekim 2022 Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi, embriyo transferi yapılmadan iki veya daha fazla yumurta toplanması ve elde edilen embriyoların dondurulması esasına dayanır. Bu yöntemde havuzdaki embriyolar biriktirilerek, en iyisi transfer edilir.

Embriyo havuzu oluşturma, önceki döngüde alınan embriyoların dondurularak saklandığı bir tekniktir. Tüm döngüler tamamlandıktan sonra dondurularak saklanan tüm embriyolar, tüp bebek laboratuvarında blastokist aşamasına kadar kültürlenir ve en iyisi kadının rahmine transfer edilir. Alternatif olarak, bu hastalarda sıralı transfer yapılabilir. Bu teknoloji, daha önce birden fazla başarısız döngüsü olan ileri yaştaki kadınlara özellikle yarar sağlar.

Havuzlama yönteminin başarılı olabilmesi için tüp bebek merkezinde iyi bir dondurma-çözme (vitrifikasyon) tekniğinin olması çok önemlidir.

Vitrifikasyon: İngilizce bir kelimeden türetilmiş, camlaştırarak dondurma anlamına gelen, yüksek konsantrasyonlu dondurma sıvıları ile ani ısı düşüşü sağlanarak yumurta hücresi etrafında cam bir katı yüzey oluşturulmasıdır. Yumurta hücresinde bozulma oluşmaması adına özenli bir çalışma ve ileri teknoloji gerektirmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Havuz Yöntemine Kim İhtiyaç Duyar?

Başarı oranı diğer yöntemlere göre daha yüksek olan tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi, aşağıdaki durumlarda bulunan kadınlara önerilmektedir:

 • Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlar,
 • Daha önce çoklu IVF başarısızlığı olan kadınlar,
 • 40 yaş üstü kadınlar,
 • Daha önce ovaryan hiperstimülasyon sendromu ve polikistik over hastası olan kadınlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Havuz Yöntemi Tüp Bebek Başarı Oranını Nasıl Artırır?

Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi, bir diğer adıyla embriyo havuzlama, IVF’nin başarı oranını artırmaya yönelik etkili bir süreç olarak kabul edilmektedir. İlerleyen yaş, düşük yumurtalık rezervi veya tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan kadınlar, bundan yararlanmaktadırlar. Diğer yandan 30’lu yaşların sonlarında ve 40’lı yaşların başlarındaki birçok kadında başarı oranını oldukça yükseltmektedir.

Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi aşağıdaki işlem adımları ile yapılmaktadır:

 • Tüm embriyolar erken embriyonik gelişimde oldukça dondurulur.
 • İstenilen aşamaya geldikten sonra dondurulan embriyolar alınır ve diğer embriyolarla birlikte bir havuzda büyütülür.
 • Belirli döneme erişen embriyolar kadına transfer edilir.

Bu işlem adımları uygulanırken sağlıklı kromozomlara sahip normal embriyolar yani euploidler seçilebilmekte, dondurulmuş embriyolarla taze embriyolar birleştirilerek, aneuploidlerin oluşması en aza indirgenmektedir. Bu durum hem başarı oranını arttırmakta hem de sağlıklı zigot oluşmasını sağlamaktadır.

Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi ileri teknolojik bir yöntem olup, başarı oranı çok yüksek olması sebebi ile normal tüp bebek tedavisinden daha çok tercih edilir duruma gelmiştir. Modern teknoloji ve yenilikleri yakından takip ettiğimiz kliniğimizde, birçok kadın hastamızın bu yöntem ile başarılı bir gebelik ve doğum sürecine girmeleri sağlanmıştır. Kliniğimizdeki ileri teknoloji sayesinde sorunsuz bir şekilde yararlanabileceğiniz bu yöntemle ilgili detaylı bilgi almak ve sürecin işleyişini başlatmak için, uzman doktorlarımızla iletişime geçebilirsiniz.


doctor-talking-to-pregnant-woman-in-clinic-2022-03-31-10-10-34-utc-1200x800.jpg

26 Ekim 2022 Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisi için kliniğimize başvuran her bir çiftin neden bebek sahibi olamadıklarını ve tüp bebek tedavisine uygun olup olmadıklarını kontrol edebilmek için çeşitli testler uygulamaktayız. Bu testler sonucunda erkek veya kadın kısırlığı tespit edilerek en uygun yöntem uygulanmaktadır. Tüp bebek öncesi hazırlık testleri erkekler için ayrı kadınlar için ayrı yürütülmektedir. Erkekler için mevcut testler:

 • Genel fiziksel muayene
 • Sperm analizi
 • Hormon testleri
 • Üroloji ultrasonu

Kadınlar için mevcut testler:

 • Jinekolojik ultrason
 • Yumurtlama testi
 • Hormon testleri
 • Rahim filmi
 • Histereskopi
 • Genel kan ve idrar testleri

Erkekler İçin Uygulanan Testler

Tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerin gerekli testlerden geçirilmesi hem başarı düzeyini belirlemekte hem de tedaviye uygun olup olmadıkların tespit etmede oldukça önemlidir. Erkekler için tüp bebek öncesi hazırlık testleri birkaç aşamadan oluşmaktadır:

 • Genel fiziksel muayene. Bu muayene sürecinde erkek cinsiyet organları muayene edilir. Şimdiye kadar erkeğin geçirdiği hastalıklarla ilgili bilgi alınır.
 • Sperm analizi. Tedavinin uygulama aşamalarını ve başarıyı doğrudan etkileyen spermlerin detaylı bir şekilde analizi yapılmaktadır. Bu zaman sperm sayısı, kalitesi, şekli gibi birçok özellikler bir arada değerlendiriliyor.
 • Hormon testleri. Erkek hormonlarının düzeyini tespit edebilmek için yapılan kan tahlillerini içermektedir.
 • Üroloji ultrasonu. Erkeklerde bulunan ürolojik sorunların tespiti açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu sorunlar bebek sahibi olabilmenin önünde duran engellerden biri olabilmektedir.

Kadınlar İçin Uygulanan Testler

Tüp bebek öncesi hazırlık testleri erkeklere oranla kadınlarda daha kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir. Çünkü kadın hem döllenmede hem de embriyoyu taşımada önemli bir faktördür. Bu nedenle testler daha detaylı olarak yapılmaktadır:

 • Jinekolojik ultrason. Bu ultrason vasıtasıyla rahim, yumurtalıklar ve tüplerin tedaviye uygun olup olmadığı detaylıca inceleniyor. Hem yumurta sayısını hem de yumurtadaki sorunların tespitini gerçekleştiren bu süreç genelde adetin üçüncü günü yapılmaktadır. Gebe kalmayı engelleyen miyom, polip, kistler bu tetkik sonucunda tespit edilmektedir. Eğer bu durumlardan biri söz konusuyla önce cerrahi müdahale yapılarak sorun giderilir.

Yumurtlama testi. Yumurtlama olayı döllenmeyi doğrudan gerçekleştiren bir prosestir. Yumurtlamanın gerçekleşip gerçekleşmediği kandaki progesteron hormonuna bakılarak tespit


portrait-of-female-doctor-in-clinic-2022-03-31-10-12-00-utc-1200x800.jpg

24 Ekim 2022 Tüp Bebek

Kısırlık sorununun çözümünde etkili sonuçları nedeniyle çiftler tarafından birçok durumda tercih edilen tüp bebek tedavisi birçok aşamadan ibarettir. Tüp bebek tedavi basamakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yumurtaların geliştirilmesi. Yaklaşık on günlük bir sürede özel iğneler sonucunda gerçekleştirilen bu aşama tüp bebek tedavisinde ilk aşama olarak değerlendirilebilir. Uygulanan hormon iğnesinin dozu kadının yaşı, kilosu, yumurta rezervi ile doğrudan ilişkilidir. Tüp bebek tedavisinde başarılı sonuç alabilmek için yaklaşık 6-10 adet yumurtaya ihtiyaç vardır. Yumurta içerisinde bulunan kesecikler gerekli boyuta ve sayıya ulaştığında ise bu kesecikleri çatlatmak için özel hormon iğnesi uygulanır. İğne sayesinde gerekli olgunlaşma sağlanır.
 • Yumurtaların toplanması. Hormon iğnesinin kullanımında yaklaşık 36 saat sonra yumurta toplama işleminin uygulanması tedavi sürecinde en doğru zaman olarak kabul edilmektedir. Yaklaşık 15 dakika süren bu süreç de oldukça titizlikle yürütülmelidir.
 • Yumurtaların döllenmesi. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu aşama zamanı yumurtaların içine mikroenjeksiyon yöntemiyle sperm yerleştiriliyor. Böylece döllenme süreci başlamış oluyor. Başarılı bir döllenme sürecinde hücreler bölünmeye başlar. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde embriyo hamilelik oluşturma sürecine hazır hale gelmiş olur.
 • Embriyoların rahme transferi. Tedavinin bu aşaması oldukça basit bir süreçtir. Anesteziye bile gerek olmadan uygulanan bu proses ultrason rehberliğinde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde kadının hamile kalıp kalmadığı belli olmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisi Zamanı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tüp bebek tedavisi basamakları uygulanırken birçok hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle yumurta geliştirilmesi döneminde mutlaka hastanın yaşı dikkate alınmalıdır. Daha ilk aşamadan hastalar detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli, yaş ve fiziksel özelliklerin tedavi sürecini etkilediği konusunda hastalar bilinçlendirilmelidir. Başarı oranı kesin olmamakla birlikte tahmini bir şekilde hesaplanarak hastaya söylenmektedir. Şartlar elverişli olduğu takdirde ve hastalar başarı oranını kabul ettikleri durumda tedaviye başlamak her zaman daha doğru olacaktır. 35 yaş sonrasında yumurtaların azaldığı dikkate alınırsa başarı ihtimalinin düşük olacağı gerçeğini kabul etmek kaçınılmaz olacaktır. Kadının yumurta üretme kapasitesine göre yumurta sayısı seçilerek geliştiriliyor.

Tüp bebek tedavisi basamakları arasında yumurta toplanması süreci özellikle tam zamanında yapılmalıdır. Vaktinden önce toplanan yumurtalar yeterli olgunluğa ulaşmadığı için başarıyı olumsuz etkileyecektir. Bu anlamda her zaman kliniğimiz alanında en profesyonel uzman kadroyla çalışmaktadır. Tüm süreci yüksek özenle takip eden doktorlarımız en ufak başarı oranını bile değerlendirmekte ve sonuna kadar başarılı sonuç alma yönünde kararlılıklarını devam ettirmekteler.

Tüp Bebek Tedavisi Basamakları Kaç Gün Sürer?

Tüp bebek tedavisi genellikle kadınların adet dönemlerinde başlar. Tüp bebek tedavisi basamakları ayrı ayrı değerlendirildiği zaman her birinin belirli bir süresi olduğunu görmekteyiz. Olgunlaşma süreci 10-12 gün, toplanma süreci 36 saat, embriyo gelişimi 3-5 sürüyor. Bu dönemde kadınların yumurtalarının büyütülme, toplanma ve embriyonun transferi süreçlerini kapsayan tedavi yaklaşık olarak 15-18 gün sürmektedir.


hands-of-a-scientist-in-the-laboratory-with-a-test-2022-01-12-08-21-52-utc-1200x800.jpg

19 Ekim 2022 Tüp Bebek

Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi, başka türlü hamile kalamayacak birçok hastaya yardımcı olmaktadır. Bu tedavinin nihai avantajı, başarılı bir hamilelik ve sağlıklı bir bebek elde etmektir. Tüp bebek tedavisi aşağıdaki durumlarda önerilmektedir:

 • Tıkalı tüpler: Fallop tüpleri tıkalı veya hasar görmüş kadınlar için tüp bebek tedavisi, kendi yumurtalarını kullanarak çocuk sahibi olmak için en iyi fırsatı sağlar.
 • Yaşlı /yumurtalık rezervi düşük hastalar: Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi, yaşlı hastaların gebe kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için kullanılabilir.
 • Erkek kısırlığı: Erkek kısırlığı sorunu olan çiftlerin bu yöntem ile gebe kalma şansı, doğal yoldan gebe kalmaya göre çok daha yüksektir. Bunu kolaylaştırmak için sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) dahil olmak üzere bir dizi laboratuvar tekniği mevcuttur.
 • Açıklanamayan kısırlık: 6 çiftten 1’i doğurganlık sorunları yaşar ve bazen bunlar araştırmadan sonra teşhis edilmez. Bu hastalar müdahaleden fayda görebilir.
 • PKOS: Polikistik over sendromu, düzensiz adet döngülerine yol açan bir hormon dengesizliğinin olduğu yaygın bir durumdur. Yumurtlama indüksiyonu ile gebe kalamayan PKOS’lu hastalarda bu yöntem çok başarılı olmuştur.
 • Endometriozis: Rahim astarının parçalarının rahmin dışında büyüdüğü endometriozisli hastalarda bu yöntem başarılı olduğunu kanıtlamıştır.
 • Erken yumurtalık yetmezliği: Erken yumurtalık yetmezliği veya menopozu olan kadınlar, yetmezliğe girilmeden önce toplanan ve dondurulan embriyoların transferi sayesinde kendi çocuklarını doğurma şansı yakalamaktadırlar.

Tüp Bebek Tedavisinde Havuz Yönteminin Avantajları Nelerdir?

İlerleyen yaşlardaki birçok kadın için güvenli gebelik ve doğum süreci yaşamalarını sağlayan bu yöntemin, tedavi gören kadınlar ve çevre için birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları sıralayacak olursak:

 • Tüp bebek tedavisinde havuz yöntemi embriyo biriktirerek yapıldığından, kaliteli embriyoya ulaşma şansını arttırmaktadır.
 • Kaliteli embriyolar sayesinde gebelik şansı artmakta, başarı oranı yükselmektedir.
 • İkinci ve üçüncü tedavilerde maliyetler çok daha düşük olmaktadır.
 • Genetik taramanın maliyeti azalmakta, hastalara maddi açıdan avantaj sağlanmaktadır.
 • Kullanılmayan embriyolar saklanabilmekte, farklı çiftlere yardımcı olunması adına kullanılabilmektedir.
 • Embriyolar kalıtsal hastalıkların araştırılması adına kullanılabilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Havuz Yönteminin Dezavantajları Nelerdir?

Diğer yöntemlere oranla başarı oranı çok daha yüksek olsa da tüp bebek tedavisinde havuz yönteminin dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajların başında, ne olursa olsun %100 başarı oranı sağlayamamak gelmektedir. İlk denemeden sonra başarısız olunması durumunda olumsuzluğa kapılmadan yapılan ikinci ve üçüncü tedavilerde genelde sonuç alınmakla birlikte, bu tür bir tedaviye başlamadan önce başarısızlık durumu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu yöntemin bir diğer dezavantajı ise toplam tedavi sürecinin normal tüp bebek tedavisine göre daha yüksek maliyetli olmasıdır. Ancak, tekrarlanan tedavilerde genetik araştırma maliyetlerinin düşmesi ve çok daha az sayıda tekrar ile başarıya ulaşılabilmesi, bu maddi farkı dengelemektedir.


husband-supporting-wife-through-ivf-treatment-2021-08-26-16-12-47-utc-1200x800.jpg

10 Ekim 2022 Tüp Bebek

Hem kadın hem de erkek kaynaklı kısırlık tedavisinde en etkili yöntemlerden biri olan tüp bebek tedavisi bu alanda birçok sorunu çözüme kavuşturmaktadır. Kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalan çiftlerin araştırdığı konulardan biri de bu tedavinin kimlere yapılabileceği alanındadır:

 • Çeşitli enfeksiyon ve dış gebelik nedeniyle tüpleri alınmış kişiler için bu tedavi yöntemi en etkili yöntem olarak değerlendirilebilir.
 • Tüpleri tıkalı olan kişilerde bu tedavi yöntemi oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.
 • Çeşitli hastalıklar ve ameliyatlar nedeniyle yumurtalıklar ve tüpler arası ilişki bozulduğu zaman doktorlar bu yönteme sık sık başvurmaktalar.
 • Yumurtlama sorunu olan polikistik overli hastalar için tüp bebek tedavisi etkinliğini korumaktadır.
 • Aynı zamanda ileri yaş kişilerde yumurta sayısının azaldığı ve kalitesinin düştüğü durumlarda da bu tedavi etkili sonuçlar doğurmaktadır.
 • Nedeni açıklanamayan birçok kısırlık durumlarında bu tedavi yöntemi sorunu çözmede yardımcı olabilmektedir.
 • Doğal yollardan bebek sahibi olabilme aşamasının gerçekleştirilemediği durumlarda tedavi olmazsa olmaz niteliktedir.
 • Bebek sahibi olamayan erkeklere uygulanan cerrahi işlemler sonrasında eşlerine uygulanan bu tedavi kısırlığı sonlandırmada oldukça etkilidir.
 • Erkeklerde görülen testis tümörü nedeniyle, kadınlarda görülen yumurtalık kistleri veya kanseri sonucunda gerçekleştirilen ameliyatlar sonrasında da bu yöntem diğer yöntemlere oranla daha başarılı sonuçlar vermektedir.
 • Çeşitli immunolojik hastalıklar geçiren çiftlere bu yöntem tavsiye edilmektedir.
 • Genetik nedenlerden dolayı bebek sahibi olamayan çiftlerde de bu tedavi etkili bir yöntem olarak görülmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yaş Sınırı Nedir?

Tüp bebek tedavisinin başarı düzeyine etki eden durumlardan biri de çiftlerin yaşlarıdır. Yöntemin uygulanıp uygulanamayacağını tespit edebilmek için öncelikle birkaç test yapılmaktadır. Genellikle kadınlarda adetin üçüncü günü yapılan hormon testleri sonucunda yumurtalıkların durumu değerlendirilerek tedaviye karar veriliyor. Normal şartlarda kadınlarda 45 yaşa kadar bu tedavi yöntemine başvurmak mümkündür. Ama tabii ki bu yaş ortalaması ne kadar az olursa başarı oranı da o kadar yüksek olur. Bu nedenle genelde 40 yaşına ulaşmamış kadınlarda bu tedavi yöntemi tercih ediliyor. 35 yaşından sonra kadınlarda yumurta sayısı azaldığı için en iyi sonuçlar bu yaşa kadar alınmaktadır. Erkekler açısından durum biraz daha farklıdır. 50-55 yaşlarına kadar erkeklerin eşlerine bu tedavi uygulanabilmektedir.

Hangi Durumlarda Tüp Bebek Tedavisi İçin Doktora Başvurulmalıdır?

Yukarıda saydığımız durumlar genelde doktorların tetkikleriyle tüp bebek tedavisine karar verilme süreciyle ilgilidir. Bunların dışında çiftlerin kendilerinin hangi durumlarda bu yönteme başvuracakları konusunda da bilgili olmaları gerekmektedir. Gebe kalmak isteyen özellikle de 30 yaşından büyük kadınlarda menstural periyodlar düzensiz ise veya bu periyodlar gerçekleşmiyorsa aynı zamanda eşler arasında doğal yollardan bebek sahibi olabilme aşaması yaşanamıyorsa bu tedavi yöntemine başvurulabilir. Bu alanda Novaart Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi olarak daima çiftlerimiz yanındayız. Tüm süreç alanında uzmanlaşmış doktorlarımız tarafından profesyonellikle yürütülmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.


the-gynecologist-holds-a-training-model-of-the-ute-2022-11-09-20-52-28-utc-1200x800.jpg

2 Ekim 2022 Tüp Bebek

Rahim içi yapışıklık aynı zamanda rahim yapışıklığı olarak da adlandırılır. Çeşitli nedenlerle rahim içinde oluşan travmaya bağlı olarak rahim duvarı arasında yapışıklık olması durumu olarak tarif edilebilir. Tıp tarihinde rahim içi yapışıklık tanısı konulan ilk kişinin adından dolayı Asherman Sendromu olarak da anılır.

Rahim içi yapışıklık çeşitli nedenlerden meydana gelebilir:

 • Rahim içi yapışıklık genellikle rahim içinde oluşan bir travma ve tahribat sonrası oluşur.
 • İstenmeyen gebelik sonlandırması ya da düşük sonrası gerçekleştirilen kürtaj bir diğer nedendir.
 • Doğum sonrasında bebeğin eşinin tam olarak çıkmaması sonrasında gerçekleştirilen cerrahi girişim ya da rahimdeki myomlara yönelik ameliyatlar diğer nedenlerdendir. Bu ameliyatlar histeroskopik ya da batından yapılan açık ve kapalı ameliyatlar olabilir.
 • Cerrahi bir travma olmadan, yalnızca basit bir enfeksiyonla rahim içi yapışıklık olmaz. Bunun tek istisnası nadir de olsa rastlanabilen genital tüberküloz (verem)dur.
 • Yapışıklık ince ya da yoğun ve rahim içi yaygınlığına göre sınıflandırılır. Özellikle yoğun yapışıklıklar histeroskopik olarak açıldıktan sonra yeniden meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda birden çok histeroskopi yapmak gerekebilir.

Rahim İçi Yapışıklık Belirtileri

Rahim içi yapışıklık farklı şekillerde belirti gösterebilir. Rahim içi yapışıklıklarda adet görmeme, kısırlık, artmış düşük ve çeşitli artmış gebelik komplikasyonları şeklinde ortaya çıkabilir. Erken doğum ve su gelmesi gibi artmış gebelik komplikasyonlarında rahim içi yapışıklıktan şüphelenilebilir.

Araştırmalarda en çık rastlanılan belirti kürtaj sonrası âdet kanamalarının kesilmesi ya da belirgin biçimde azalmasıdır. Normal şartlarda kürtaj sonrasında düzenli adet gören bir kişi 4-10 hafta içinde yeniden adet kanması görmeye başlar. Bu sürede adet olunmadığı taktirde rahim içi yapışıklıktan şüphelenilebilir.

Söz konusu olgularda rahim içinden ziyade rahme giriş deliğinde de yapışıklık olabilir. Bu durumun ayırdımı ultrasonografi ile kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca kısırlık, tekrarlayan düşük, âdet kanamasının ağrılı geçmesi de diğer belirtiler arasındadır.

Rahim İçi Yapışıklık Tedavisi

Rahim içi yapışıklık için vajinal ultrasonografide rahmin iç tabakası ince ve düzensiz olarak, yer yer ufak kistik alanlar tespit edilir. Tanı için rahim tüp filmi şart olmasa da çekildiyse tipik görüntüsü bulunur. En önemli tanı testi histeroskopidir. Histeroskopi sırasında yapışıklıklar cerrahi biçimde de giderilebilir.

Rahim içi yapışıklık histeroskopik yöntemle rahim dış yüzünden veya karından herhangi bir kesi olmaksızın tedavi yapılabilir. Bu amaçla histeroskop adı verilen cihazla rahim ağzının doğal açıklığından geçilerek rahim içine ulaşılır. Kamera yardımıyla yapışıklığın hem yeri hem şiddeti tespit edilir. Sonrasında histeroskop üzerinden ilerletilen cihazlarla yapışıklık açılır. Rahim içi yapışıklığı açılırken elektrik enerjisi yad a makastan istifade edilebilir.

Rahim içi yapışıklık ameliyatının başarısı yapışıklığın tekrarlamaması, rahim iç tabakasının belli bir kalınlığa ulaşması ile ölçülmektedir. Novaart Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezimizde gerekli işlemler başarıyla yapılabilmektedir.


novaart-logo-disi

NOVAART TÜP BEBEK MERKEZİ olarak, ”yeni bir hayat” sloganıyla yola çıktık. Mesleki hayatlarını infertilite-tüp bebek konusuna adamış olan uzman hekim kadromuzla, sizleri en büyük hayalinize kavuşturmak için, en son teknolojik gelişmeleri kullanarak, size özel tedavi programlarını uygulamak ve mutluluğunuzu paylaşmak istiyoruz.

NovaArt Tüp Bebek © 2021 Tüm Hakları Saklıdır